Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzeźnie Szlacheckim

CHRZEST ŚWIĘTY

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka do Chrztu:

 • akt urodzenia dziecka,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub odbył się poza parafią,
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi.

Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej.

Rodzic chrzestny musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat,
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
 • prowadzić życie zgodne z wiarą / nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym,
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika).
 • sakramentu chrztu świętego udziela się tylko w niedzielę podczas mszy świętej

KOMUNIA ŚWIĘTA

Dokumenty potrzebne do I Komunii Świętej:

 • świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko jest spoza parafii,
 • pozwolenie na I Komunię poza parafią zamieszkania.

BIERZMOWANIE

Dokumenty potrzebne do Bierzmowania:

 • świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad,
 • w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Do Spowiedzi Świętej można przystąpić w dni powszednie 20 minut przed mszą świętą, a w niedzielę jeśli jest taka potrzeba. W pierwszy piątek miesiąca godzinę przed mszą świętą. Terminy spowiedzi parafialnych z okazji Świąt podawane są do wiadomości na bieżąco. W razie potrzeby można poprosić o spowiedź, w każdym czasie.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Chorych odwiedzam z posługą w sobotę po pierwszym piątku miesiąca (chorego należy zgłosić w biurze parafialnym lub w zakrystii). Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest na indywidualną prośbę, a także zbiorowo w kościele z okazji np. rekolekcji parafialnych, czy też Dnia Chorych.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 • dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński),
 • świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania, to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty,
 • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną,
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.

Należy zgłosić się osobiście w kancelarii parafialnej co najmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

POGRZEB

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu Pogrzebu Katolickiego:

 • o śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy,
 • rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał  się z Bogiem przed śmiercią – nie odkładać przyjęcia sakramentów na ostatnią chwilę,
 • akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu,
 • dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.