1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia. 
  1. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu. 
  1. Naszą modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy ofiarowali Panu Bogu w tygodniu w łączności ze mszą świętą.
  1. Sprzątanie kościoła. Dziękuję za posprzątanie kościoła i obejścia wokół niego. O to samo poproszę teraz Państwa Dorawa, Dust, Gliszczyńscy oraz Panią Cimińską Pana Dorawa.
  1. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
  • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, uczestnik Soboru Trydenckiego, patron katechistów i katechumenów, 
  • 9 XI – rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej.
  1. Intencje mszalne