1. Chrystus, wstępując do nieba, obiecał swoim uczniom: „Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skocznie świata”. Szczególnym znakiem wypełnienia tych słów jest Boża obecność w naszej świątyni. Obchodząc dzisiaj dzień poświęcenia tego kościoła, dziękujmy Panu Bogu za miejsce, w którym obdarza nas swoimi łaskami, za posługujących w naszym kościele kapłanów oraz za wszystkich, którzy przyczyniają się do utrzymania i pięknego wyglądu kościoła. 
  1. W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane i dzień wolny od pracy, dlatego Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym czyli o godz. 8.30 i 10.30.  Po mszy świętej o godz. 10.30 tradycyjnie udamy się na nasz parafialny cmentarz by tam wspólnie modlić się za naszych zmarłych. 

  2. W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o godz.  9.00 i 17.00. 
  1. Zachęcam do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).
  1. Sprzątanie kościoła. Dziękuję za posprzątanie kościoła i obejścia wokół niego. O to samo poproszę teraz Świątek Brzezińscy, Waśkowskich Ryngwelskich  oraz Panie Świątek Brzezińską i Spiczak Brzezińską. 
  1. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
  • 28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie,
  • 1 XI – wszyscy święci Pańscy.
  1. Intencje mszalne