1. Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.
  1. Nabożeństwa fatimskie odprawiane od maja w naszej parafii są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie i słowa w Fatimie. Zapraszamy na mszę świętą na godzinę 18.00 po której odmówimy różaniec a następnie procesja fatimska. O poprowadzenie różańca przygotowanie rozważań oraz niesienie figury Matki Bożej Fatimskiej poproszę Wspólnotę Róż Różańcowych mężczyzn. 
  1. W najbliższą sobotę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Jest to jednocześnie nasz parafialny odpust. Msze święte tego dnia o godz. 9.00 i o godz. 17.00 suma parafialna, którą w intencji naszej wspólnoty parafialnej odprawi ks. Wojciech Knopik – nowy proboszcz z parafii Zapceń. Spowiedź święta we wtorek o godz. 16.00.
  1. Sprzątanie kościoła. Dziękuję za posprzątanie kościoła i obejścia wokół niego. O to samo poproszę teraz Kamińscy, Wirkus, Gryndemann, Panią Łącką  i Pana Tuszyńskiego 
  1. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

    13 IX – św. Jan Chryzostom (350-407), biskup Konstantynopola, Doktor Kościoła, piętnujący nadużycia moralne wiernych.

    14 IX – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
  1. Intencje mszalne